• Les Ninfes de Mataró. GUANYADORA DEL CONCURS. Foto: Enric Lucena

  • L’altra banda de l’infern. Finalista. Foto: Coral Consegal

  • Asberus i Abdaró. Foto: Coral Consegal

  • La mirada de la mare. Finalista. Foto: Enric Lucena

  • Naïm trist. Finalista. Foto: Enric Lucena

Concurs organitzat per la Coordinadora de Pastorets.

Recull de les fotos presentades al concurs dels Pastorets de Mataró.